På hjemmesiden kan du hente Excel-værktøj til budgetlægning og rapportering af omkostninger:
ParBudget som skal udfyldes af hver partner
ProBudget som Coordinator kan bruge til udarbejdelse af ansøgningen (Part A og Part B).
CostReport som skal udfyldes af hver partner i projektperioden. 

I projektperioden skal hver partner rapportere sine omkostninger til EU hver 18. måned i en Financial Report (FC). Partnerne kan bruge CostReport til at indsamle og konsolidere informationerne hver 6. måned. CostReport har links til ProBudget og det procentvise budgetforbrug beregnes.